TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG SCHOOL

26-bi-quyet-hoc-tap-sinh-vien-Harvard-chia-se--moi-hoc-sinh-can-xem-lai-cach-hoc-cua-minh
26 bí quyết học tập sinh viên Harvard chia sẻ, mọi học sinh cần xem lại cách học của mình

Sophia Chua-Rubenfeld, tốt nghiệp ĐH Harvard và ĐH Yale chia sẻ với các học sinh, sinh viên những bí quyết hữu ích để học tập hiệu quả như một sinh viên Harvard.

Cach-ly-cong-nghe-co-giup-con-hoc-tot-hon
Cách ly công nghệ có giúp con học tốt hơn

Cất hết điện thoại, máy tính, con sẽ tập trung học” là suy nghĩ của nhiều phụ huynh trong thời đại mà công nghệ đang “bao vây” con trẻ.


Trang:

Đào tạo

Anh văn tổng quát

  • 9/3/2018 10:51:04 AM

Chương trình đặc biệt

  • 9/3/2018 11:12:16 AM

Du học và tu nghiệp

  • 9/3/2018 11:13:04 AM

Tiếng anh chuyên ngành

  • 9/4/2018 5:03:01 PM

Tư vấn du học

  • 9/4/2018 5:04:52 PM

Quản trị ứng dụng

  • 9/4/2018 5:07:18 PM

Bài viết nổi bật

Thống kê truy cập

1280

Học viên

920

Khóa học

1200

Giáo viên

1200

Học viên tốt nghiệp