TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG SCHOOL

VIỄN ĐÔNG SCHOOL

Địa chỉ:

+ VDS: 41/2 Đường Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM, VN

+ US@: 40 - 42 Tân Lập, Đông Hòa, Khu Đại Học Quốc Gia - TP. HCM ( Ngã Ba 621, Đối Diện Đại Học An Ninh)

Email: Viendongschool.vn1999@gmail.com

Tel: (028) 3720 5002 - 0971 243489 - 0917 243489

Website: www.viendongschool.edu.vn

Đào tạo

Anh văn tổng quát

  • 9/3/2018 10:51:04 AM

Chương trình đặc biệt

  • 9/3/2018 11:12:16 AM

Du học và tu nghiệp

  • 9/3/2018 11:13:04 AM

Tiếng anh chuyên ngành

  • 9/4/2018 5:03:01 PM

Tư vấn du học

  • 9/4/2018 5:04:52 PM

Quản trị ứng dụng

  • 9/4/2018 5:07:18 PM

Bài viết nổi bật

Thống kê truy cập

1280

Học viên

920

Khóa học

1200

Giáo viên

1200

Học viên tốt nghiệp